indexเชียงใหม่ถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่เป็นจุดศูนย์กลางของภาคเหนือ เป็นเมืองขนาดใหญ่ และมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนอย่างมากขึ้นทุกปี สิ่งหนึ่งที่เป็นที่น่าสนใจนั้นคือ อาหารการกิน บอกได้เลยว่าร้านอาหารในเชียงใหม่ มีจำนวนมากและกระจายไปทั่วเชียงใหม่ ส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารที่อยู่่ริมทาง ที่มีราคาถูกและอร่อยอยู่หลายร้าน จากที่ผู้เขียนได้ตะเวนไปทั่วเชียงใหม่ก็ได้พบว่าหลายร้านมีลูกค้าแน่น และชื่นชมในรถชาติของอาหารนั้นๆ ซึ่งผู้เขียนจะได้แนะนำในครั้งต่อไป